Home > Beleid

Beleidsplan


Inleiding

De Stichting Lucendi Foundation is in 1993 opgericht en ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 41212668. Het oorspronkelijke stichtingskapitaal van ca. 181.000 euro is afkomstig van een legaat.

RSIN nr 804509189

Doel
De stichting heeft tot doel werkzaam te zijn op het gebied van:

  • A de medische wetenschap en of de medische zorg,
  • B de hulp aan kinderen,
  • C Het behoud van natuur en milieu,
  • D de overige terreinen van weldadigheid en maatschappelijke zorg, onder meer door het financieel ondersteunen van instellingen en organisaties die actief zijn met projecten in Nederland en in het buitenland die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting.

Het doel is uitdrukkelijk niet het maken van winst.

Werkzaamheden, financiering en vermogensbeheer
De Stichting beheert een belegd vermogen. Bij de oprichting van de stichting is bepaald dat het directe rendement van de beleggingen jaarlijks dient te worden uitgekeerd aan de doelen die stichting ondersteund. De stichting belegt met name in onroerende goederen.
De projecten waaraan geschonken wordt zijn onder meer projecten voor kinderen in Oekraïne, Georgië en Nepal, natuurprojecten in Suriname en gezondheidsprojecten in Roemenië, alsmede financiële ondersteuning voor Nederlands wetenschappelijk medisch onderzoek.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is er op gericht dat de Stichting zo min mogelijk algemene kosten heeft. Hierdoor is het mogelijk een zo groot mogelijk aandeel van de opbrengsten in te zetten voor de doelen van de Stichting. Onderdeel hiervan is, dat bestuursleden geen vergoeding krijgen.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft zich ingezet om een optimaal resultaat uit het belegde vermogen te halen, door actief met de belegde onroerende goederen bezig te houden.

Het resultaat hiervan is dat het exploitatie resultaat is verbeterd, waardoor een hoger bedrag beschikbaar is voor uitkering aan de doelen van de stichting.

Balans en overzicht baten en lasten over 2017

Klik hier om het document te bekijken.

Balans en overzicht baten en lasten over 2018

Klik hier om het document te bekijken.

Balans en overzicht baten en lasten over 2019

Klik hier om het document te bekijken.

Balans en overzicht baten en lasten over 2020

Klik hier om het document te bekijken.

Balans en overzicht baten en lasten over 2021

Klik hier om het document te bekijken.