Home > Goed doel > Stichting Rhotia Valley Childrens Hospital

0 Sponsoren

$0

Directe bank overschrijving

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Cheque betaling

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).

Kinderen zijn de toekomst!

Momenteel hebben we de zorg voor 36 kinderen in Rhotia Valley Children’s Home. Allemaal zijn zij aan ons voorgedragen door de gemeenschap van Rhotia – de kerk, de school en de dorpsraad.

Daarnaast geven we 14 kinderen een middelbare school opleiding en huiswerkbegeleiding in het weekend.Sommige van hen hebben de school afgerond en hebben inmiddels een baan!

De meeste kinderen zijn wezen – kinderen, die als zoveel kinderen in Tanzania, te kampen hebben gehad met Aids, ondervoeding en/of het uiteenvallen van hun gezin. Kinderen die extra zorg en steun nodig hebben om gezond en gelukkig te kunnen leven en te kunnen bouwen aan een eigen positieve toekomst.

Two hills one goal- Twee heuvels één doel!

Om het project Rhotia Valley alle kans van slagen te geven en in ons streven het duurzaam te laten zijn – zo min mogelijk afhankelijk van donaties en hulp van buitenaf – zijn we op het idee gekomen de Tented Lodge te bouwen. De winst die de Tented Lodge genereert wordt rechtstreeks gebruikt voor de lopende kosten van het Children’s Home.

Ons project – Rhotia Valley Tented Lodge and Children’s Home – is diep verankerd in de gemeenschap van Rhotia in Tanzania. Het heeft tot doel hulp te bieden aan de inwoners van Rhotia, met name aan de kinderen, maar wel op zo’n manier, dat het hele dorp erbij betrokken is en de bewoners het project omarmen.

Lokaal

Om de binding met het dorp en de omgeving te versterken komen niet alleen alle kinderen van het kinderhuis uit Rhotia, maar ook alle mensen die op de lodge en in het kinderhuis werken komen uit de lokale gemeenschap. De dorpsraad ondersteunt ons project van harte en we hebben uitstekende contacten met de lokale scholen, kerken en de dorpsoudsten.

In de cirkel van gebouwen van het kinderhuis staat ook de conferentie ruimte. Hier krijgen de kinderen voorlichting over gezondheid, Aids en voeding, en hier houden we ook workshops; bijvoorbeeld computerles. Sport, spel en creativiteit staat hoog op de ranglijst.