Home > Publicaties > Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Lucendi Foundation

Inleiding
De Stichting Lucendi Foundation is in 1993 opgericht en ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 41212668. Het oorspronkelijke stichtingskapitaal van ca. 181.000 euro is afkomstig van een legaat.

Doel
De stichting heeft tot doel werkzaam te zijn op het gebied van:

  • A de medische wetenschap en of de medische zorg,
  • B de hulp aan kinderen,
  • C Het behoud van natuur en milieu,
  • D de overige terreinen van weldadigheid en maatschappelijke zorg,

onder meer door het financieel ondersteunen van instellingen en organisaties die actief zijn met projecten in Nederland en in het buitenland die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting.
Het doel is uitdrukkelijk niet het maken van winst.

Werkzaamheden, financiering en vermogensbeheer
De Stichting beheert een belegd vermogen. Bij de oprichting van de stichting is bepaald dat het directe rendement van de beleggingen jaarlijks dient te worden uitgekeerd aan de doelen die stichting ondersteund. De stichting belegd met name in onroerende goederen.
De projecten waaraan geschonken wordt zijn onder meer projecten voor kinderen in Oekraïne, Georgië en Nepal, natuurprojecten in Suriname en gezondheidsprojecten in Roemenië, alsmede financiële ondersteuning voor Nederlands wetenschappelijk medisch onderzoek.

Organisatie
Het bestuur bestaat uit 5 leden;

  • De heer C.G. de Jager, voorzitter
  • De heer Mr. J.C.R. van Reedt Dortland, secretaris
  • De heer Mr. B.A. Seckel, penningmeester
  • De heer Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven
  • De heer Drs. P.E. Hamming

3 Bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen of een bestuurslid te machtigen zelfstandig de stichting te vertegenwoordigen.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar inzet. Eventuele onkosten welke zij maken worden, mits gematigd, wel vergoed.