Home > Publicaties > Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is er op gericht dat de Stichting zo min mogelijk algemene kosten heeft. Hierdoor is het mogelijk een zo groot mogelijk aandeel van de opbrengsten in te zetten voor de doelen van de Stichting. Onderdeel hiervan is, dat bestuursleden geen vergoeding krijgen.