Home > Publicaties > Doelstelling

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn op het gebied van:

a. de medische wetenschap en/of de medische zorg,
b. de hulp aan kinderen,
c. het behoud van natuur en milieu,
d. de overige terreinen van weldadigheid en maatschappelijke zorg,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.