Home > Publicaties > Uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft zich ingezet om een optimaal resultaat uit het belegde vermogen te halen, door actief met de belegde onroerende goederen bezig te houden.

Het resultaat hiervan is dat het exploitatie resultaat is verbeterd, waardoor een hoger bedrag beschikbaar is voor uitkering aan de doelen van de stichting.