Home > Publicaties

Uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft zich ingezet om een optimaal resultaat uit het belegde vermogen te halen, door actief met de belegde onroerende goederen bezig te houden.
Het resultaat hiervan is dat het exploitatie resultaat is verbeterd, waardoor een hoger bedrag beschikbaar is voor uitkering aan de doelen van de stichting.

Doelstelling

Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn op het gebied van: a. de medische wetenschap en/of de medische zorg, b. de hulp aan kinderen, c. het behoud van natuur en milieu, d. de overige terreinen van weldadigheid en maatschappelijke zorg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of […]

Beleidsplan

De Stichting Lucendi Foundation is in 1993 opgericht en ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 41212668. Het oorspronkelijke stichtingskapitaal van ca. 181.000 euro is afkomstig van een legaat.